Ujumine

Tegevuse kokkuvõte

2021. aasta oli COVID-19-st tingitud piirangutega spordiaasta, kus põhiliselt toimusid treeningud põimõppes ning vabariiklikud võistlused ja treeningkogunemised viidi läbi hajutatud printsiibil.

28.06-30.06.2021 toimus sportlik treeningkogunemine Tallinnas Tondi kooli uues spordisaalis ja ujulas. Lisaks toimusid treeningud Kalevi SPA 50 m basseinis.

Kõikejõudvad Näpi kooli sportlased treener  Andres Lillemägi eestvedamisel

Kõikejõudvad Näpi kooli sportlased treener Andres Lillemägi eestvedamisel


21.11.2021 toimusid EPK meistrivõistlustel ujumises Tartus.Tondi kooli õpilased saavutasid 2 medalit ja I koha 4x 25 m teateujumises.

Ülirõõmsad sportlased

Ülirõõmsad sportlased


2021 aastal viidi Tondil läbi koolikohustusliku ujumise programm ja 01.06.2021 korraldati kohtadel Virtuse kevad ujumisvõistlused, milledest võttis osa 93 õpilast üle vabariigi.


Aasta suurtegu oli meie sportlaste osalemine Virtuse maailmameistrivõistlustel Prantsusmaal 10.12-18.10.2021,kus saavutati 14 medalit ja palju isiklikke rekordeid.